Innovatiivne voolureguleerimine

Energiasäästlikud ventiilid

Energiasäästmine

Maksimaalne ΔT

Maksimaalse temperatuuri vahe peale- ja tagasivoolul tagamiseks on oluline, et vooluhulk süsteemis oleks alati õige. Kui vooluhulk läbi lõpptarbijate on liiga suur, väheneb ülekantava energiahulga efektiivsus oluliselt.

Vesi seega ringleb ilma soovitud tulemuseta – väikse peale- ja tagasivoolu temperatuuri erinevusega. See tähendab, et suurenevad pumpamiskulud, väheb kütteallika efektiivsus ja jahutussüsteemid on vähem tõhusamad.

Kui kasutada Frese dünaamilisi ventiile, kaitsete süsteemi ülevoolude eest ja seega ka liiga väikesest temperatuuride eest.

Kui vooluhulk läbi lõpptarbijate vastab projekteeritule on ΔT väärtus õige.

Pumbad

Uuematesse kütte- ja jahutussüsteemidesse paigaldatud pumbad on peaaegu alati sagedusmuunduriga pumbad, mis on isereguleeruvad vastavalt koormusele. Nende pumpade optimaalne kasutamine tuleb määrata ja kontrollida õigesti.

Kui kasutada Frese dünaamilisi ventiile, välditakse ülevoole ja pump töötab vastavalt vajalikule vooluhulgale. Rõhukaod süsteemis on samuti madalamad kuna vajalik ventiilide kogus on väiksem.

Õige pumba surve saab määrata ventiilide mõõteotsikutelt. Seejärel pump töötab ideaalselt.

Kui kasutada süsteemis diferentsiaalrõhu andureid koos Frese dünaamiliste tasakaalustusventiilidega, saab vähendada pumba elektrikasutust kuni 50% võrreldes traditsiooniliste süsteemidega.