Innovatiivne voolureguleerimine

Energiasäästlikud ventiilid

Madal müratase

Müra kütte- ja jahutussüsteemides on kõige sagedamini tingitud kõrgest diferentsiaalrõhust tasakaalustusventiilides ja teistes sarnastes ventiilides (nt. radiaatorventiilides).

Eelkõige kaugküttevõrgustikus diferentsiaalrõhk tuleb vähendada, et vältida müra ja saavutada adekvaatne tasakaal süsteemis.

Kui kasutatata Frese PV-d (diferentsiaalrõhu reguleerventiil) ja Frese PVS (kombineeritud diferentsiaalrõhu ja vooluhulga reguleerventiil), võite olla kindel, et rõhkude erinevus püsib sobival tasandil ja müra kaob.