Innovatiivne voolureguleerimine

Energiasäästlikud ventiilid

Mugav sisekliima

Mugav sisekliima sõltub tasakaalustusventiili õigesti reguleeritavast vooluhulgast kütte-, jahutus ja õhukonditsioneerimissüsteemides.

Traditsioonilised tasakaalustusventiilid on dimensioneeritud vastavalt vee vooluhulgale ja diferentsiaalrõhule süsteemis. Kuna vooluhulk muutub süsteemis pidevalt vastavalt kütte või jahutuse vajadusele, ei suuda traditsioonilised tasakaalustusventiilid piisavalt täpselt vooluhulka saavutada ja inimesed tajuvad, et temperatuur ei ole ühtlane.

Frese dünaamilised tasakaalustusventiilid tagavad optimaalse vooluhulga ja tasakaalus süsteemi sõltumata vooluhulga ja diferentsiaalrõhu kõikumistest hüdraulilises süsteemis. See tähendab ka, et süsteemis on vaja ainult ventiile lõpptarbija juures ja ei ole vaja muid tasakaalustusventiile ega diferentsiaalrõhuregulaatoreid. Kolm ühes lahendus.